طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى دار به انگلیسی چربى دار یعنی چه

چربى دار

aliphatic
fat
sebaceous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها