طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى دوست به انگلیسی چربى دوست یعنی چه

چربى دوست

lipophilic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها