طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى زدن به انگلیسی چربى زدن یعنی چه

چربى زدن

lard

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها