معنی و ترجمه کلمه چربى سخت دور کلیه و کمر گوسفند به انگلیسی چربى سخت دور کلیه و کمر گوسفند یعنی چه

چربى سخت دور کلیه و کمر گوسفند

suet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها