طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى پى به انگلیسی چربى پى یعنی چه

چربى پى

myelin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها