طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چربى به انگلیسی چربى یعنی چه

چربى

creaminess
fat
fatness
grease
lipid
lipide
lubricity
oil

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها