معنی و ترجمه کلمه چرب زبانى به انگلیسی چرب زبانى یعنی چه

چرب زبانى

bolubility
flippancy
lard
unction
volubility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها