طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرب و نرم به انگلیسی چرب و نرم یعنی چه

چرب و نرم

flattering
sleek
unctuous
voluble

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها