طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرب گوشت به انگلیسی چرب گوشت یعنی چه

چرب گوشت

basting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها