طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرت زدن به انگلیسی چرت زدن یعنی چه

چرت زدن

calk
catnap
doze off
drowse
nap
slumber
snooze
snoozle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها