طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرت زننده به انگلیسی چرت زننده یعنی چه

چرت زننده

dozer
napper
slumberer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها