طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخاننده به انگلیسی چرخاننده یعنی چه

چرخاننده

troller
turner
twirler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها