طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف به انگلیسی چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف یعنی چه

چرخش بمنظور رو به رو شدن با حریف

volte face

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها