معنی و ترجمه کلمه چرخش ناگهانى کشتى به یک سو به انگلیسی چرخش ناگهانى کشتى به یک سو یعنی چه

چرخش ناگهانى کشتى به یک سو

lurch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها