طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى به انگلیسی چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى یعنی چه

چرخش هنگام رقص همراه با آواز دسته جمعى

strophe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها