معنی و ترجمه کلمه چرخش به انگلیسی چرخش یعنی چه

چرخش

evolution
gyration
revolution
roll
rotation
rotational
spin
swirl
trepan
troll
tumble
turn
twirl
volte face
wheel
whirl
wrench
wrest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها