طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخندگى به انگلیسی چرخندگى یعنی چه

چرخندگى

bolubility
volubility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها