طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخه در ثانیه به انگلیسی چرخه در ثانیه یعنی چه

چرخه در ثانیه

cycles per second
hertz

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها