معنی و ترجمه کلمه چرخیدن به انگلیسی چرخیدن یعنی چه

چرخیدن

pivot
reel
revolve
roll up
rotate
slue
spin
swing
trill
troll
trundle
turn
twirl
wheel
whirl
windmill
wry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها