معنی و ترجمه کلمه چرخ دستى مامور تنظیف به انگلیسی چرخ دستى مامور تنظیف یعنی چه

چرخ دستى مامور تنظیف

trolley
trolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها