معنی و ترجمه کلمه چرخ دستى به انگلیسی چرخ دستى یعنی چه

چرخ دستى

barrow
handcart
handwheel
wheelbarrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها