معنی و ترجمه کلمه چرخ دندانه دار متحرک به وسیله موتور به انگلیسی چرخ دندانه دار متحرک به وسیله موتور یعنی چه

چرخ دندانه دار متحرک به وسیله موتور

ratchet wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها