معنی و ترجمه کلمه چرخ دوار جهت کباب کردن مرغ به انگلیسی چرخ دوار جهت کباب کردن مرغ یعنی چه

چرخ دوار جهت کباب کردن مرغ

rotisserie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها