معنی و ترجمه کلمه چرخ سنجاقى به انگلیسی چرخ سنجاقى یعنی چه

چرخ سنجاقى

pinwheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها