معنی و ترجمه کلمه چرخ سکان به انگلیسی چرخ سکان یعنی چه

چرخ سکان

steering wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها