طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخ فلک سوارى به انگلیسی چرخ فلک سوارى یعنی چه

چرخ فلک سوارى

roundabout

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها