طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخ یا جراثقال معدن به انگلیسی چرخ یا جراثقال معدن یعنی چه

چرخ یا جراثقال معدن

whin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها