معنی و ترجمه کلمه چرخ یا جراثقال معدن به انگلیسی چرخ یا جراثقال معدن یعنی چه

چرخ یا جراثقال معدن

whin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها