معنی و ترجمه کلمه چرخ یا دنده چرخنده اى که حرکت را به چرخ دیگرى انتقال مى دهد به انگلیسی چرخ یا دنده چرخنده اى که حرکت را به چرخ دیگرى انتقال مى دهد یعنی چه

چرخ یا دنده چرخنده اى که حرکت را به چرخ دیگرى انتقال مى دهد

idler wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها