معنی و ترجمه کلمه چرم زیر تنگ به انگلیسی چرم زیر تنگ یعنی چه

چرم زیر تنگ

surcingle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها