معنی و ترجمه کلمه چرم زین سازى به انگلیسی چرم زین سازى یعنی چه

چرم زین سازى

saddle leather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها