طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرم نازک شده پوست گوسفند به انگلیسی چرم نازک شده پوست گوسفند یعنی چه

چرم نازک شده پوست گوسفند

skiver

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها