طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرم نرم گوسفند به انگلیسی چرم نرم گوسفند یعنی چه

چرم نرم گوسفند

cabretta

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها