طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چروکیدن به انگلیسی چروکیدن یعنی چه

چروکیدن

crimp
wrinkle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها