طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چروکیده شدن به انگلیسی چروکیده شدن یعنی چه

چروکیده شدن

wrinkle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها