معنی و ترجمه کلمه چروکیده به انگلیسی چروکیده یعنی چه

چروکیده

dried up
scarious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها