معنی و ترجمه کلمه چروک خوردنى به انگلیسی چروک خوردنى یعنی چه

چروک خوردنى

shrinkable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها