طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چروک خوردگى به انگلیسی چروک خوردگى یعنی چه

چروک خوردگى

rugosity
shrinkage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها