طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چروک به انگلیسی چروک یعنی چه

چروک

plica
puchery
pucker
shrinkage
wizen
wrinkle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها