طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرکنویس به انگلیسی چرکنویس یعنی چه

چرکنویس

proof
scratch
scratchpad

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها