طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک دانه به انگلیسی چرک دانه یعنی چه

چرک دانه

pustule

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها