طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک دندان به انگلیسی چرک دندان یعنی چه

چرک دندان

pyorrhea
pyorrhoea

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها