معنی و ترجمه کلمه چرک شدن به انگلیسی چرک شدن یعنی چه

چرک شدن

foul
soil

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها