طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک نشستن به انگلیسی چرک نشستن یعنی چه

چرک نشستن

putrefy
rankle
suppurate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها