طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک و خونى به انگلیسی چرک و خونى یعنی چه

چرک و خونى

sanguinopurulent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها