معنی و ترجمه کلمه چرک و خون دار به انگلیسی چرک و خون دار یعنی چه

چرک و خون دار

sanguinopurulent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها