طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرک کردن به انگلیسی چرک کردن یعنی چه

چرک کردن

begrime
draggle
fester
grime
moil
putrefy
splodge
stain
suppurate
trachle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها