معنی و ترجمه کلمه چرک کش به انگلیسی چرک کش یعنی چه

چرک کش

aspirator
drainpipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها