طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چسباندن به انگلیسی چسباندن یعنی چه

چسباندن

agglutinate
attach
bind
cement
close fitting
fasten
glue
gum
paste
stick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها