معنی و ترجمه کلمه چسبناک کردن آغشتن به انگلیسی چسبناک کردن آغشتن یعنی چه

چسبناک کردن آغشتن

lime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها