معنی و ترجمه کلمه چسبندگى به انگلیسی چسبندگى یعنی چه

چسبندگى

adherence
cohesion
pastiness
stick
tenacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها